Eğitim

KYK borç faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi?

KYK borç faizleri, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilmesiyle silindi. KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

Artan faizler ve işsizlik nedeniyle milyonlarca kişi KYK tahsil kredisini ödemekte zorluk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hükümetten gelen KYK borçları hakkında yapılandırılmaya gidileceği açıklaması heyecan yaratmıştı. Kanun teklifinin Meclis’ten geçmesiyle KYK borç faizleri silinmesinin ayrıntıları belirli oldu.

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık periyotlar halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme süreci en fazla üç kere yapılabilecek.

Ödemenin askerlik periyoduna denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut hukuksal nedenlerle takibinde fayda bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit meblağları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için vakit aşımı müddetinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri mahzur sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat konseyi tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

Kredi alan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış şahıslara, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara ek edilmiş endeks fiyatları terkin edilecek.

Bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tahsil edilen fiyatlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks fiyatları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

KYK BORÇ FAİZLERİ NE VAKİT SİLİNECEK?

KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir