Emeklilikte yaşa takılanlara bir destek de Yargıtay’dan geldi

Bir kasabada belediyesinde alt patronlar değişmesine karşın 2 sene aralıksız çalıştığını belirten paklık çalışanı, 1 yıllık sigorta primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle İş Mahkemesi’nde tespit davası açtı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmeyen ve prim ödenmeyen hizmetlerinin tespitine karar verilmesini talep ederek hem belediye hem de paklık şirketine dava açtı.

Davalı Belediye Başkanlığı, açılan davayı kabul etmediklerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. hususunda Belediyenin asıl işlerinden olan paklık ve çöp toplama işlerini üçüncü bireylere gördürme imkanı tanındığını bildirdi. Başka davalı paklık firması ise yanıt dilekçesi sunmadı.

Mahkeme, davacının sigorta hizmetlerinin bildirilmediği tarihler ortasında evvelki ihalenin bitmiş olmasına ve bir sonraki alt patronun işe başlamamasına karşın davacının belediye işlerinde kesintisiz çalıştırılmaya devam ettirildiğine dikkat çekerek belediye tarafından davanın kabulüne hükmetti.

Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yine görülen davada mahkeme birinci kararında direndi. Davalının temyiz müracaatı üzerine bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Konseyi girdi.

Oy birliği ile alınan kararda, toplumsal güvenlik hukukunun hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında kalan özellikleri dikkate alındığında, bilhassa hizmet tespiti davalarında zaten araştırma prensibinin ağır bastığı görüldüğü hatırlatıldı.

“Sigortalılık başlangıç tarihi ve hizmet tespitine yönelik davaların kamu tertibini ilgilendirdiği ve bu sebeple özel bir hassaslık ve ihtimamla yürütülmesi icap eder. Yargıtay tarafından yerleşmiş içtihadı gereği olduğundan kamu tertibini ilgilendiren hizmet tespiti davalarında, hâkimin özel bir hassaslık göstererek kanıtları zaten toplaması ve sonucuna nazaran karar vermesi gerekir.

Kendiliğinden araştırma unsurunun uygulandığı bu davalarda ispat yükü, bir tarafa yüklenemez. Hizmet tespiti davalarının maksadı, hizmetlerin karşılığı olan toplumsal güvenlik haklarının korunması olduğundan tespiti istenen periyotta kişinin sigortalı niteliği taşıyıp taşımadığı ile yapılan işin kanun çerçevesinde girip girmediği araştırılmalıdır. Çalışma savının gerçeğe uygunluğu, fakat bu şartlar varsa inceleme konusu yapılabilecektir.

Somut olaya ait maddi ve türel olgulara nazaran, şahitlerin davacının çalışmalarının kesintisiz devam ettiği tarafındaki beyanları ortadadır. Anılan kısa müddette belediyenin paklık işlerinin durmasının hayatın olağan akışına alışılmamış olduğu, ihaleler ortasında oluşan boşlukların ihale süreçlerinden kaynaklanan prosedür gereği olduğu, davalı belediyeye karşı tıpkı tarihlerdeki hizmetlerin tespitine yönelik açılan davalarda verilen kararların yargıtay tarafından onandığı dikkate alındığında davacının uyuşmazlık konusu yapılan ve mahkemece tespitine karar verilen tarihler ortasındaki müddette çalıştığının toplanan delillerle ispatlandığı sonucuna varılmıştır. Hâl bu türlü olunca metot ve yasaya uygun direnme kararının onanması gerekmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan