Haber

Danıştay’dan iptal istemine ret!


Danıştay, İstanbul Mukavelesi’nin feshine ait Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal istemini reddetti

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Mukavelesi’nin feshine ait Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini reddetti.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye, 2011’de imzaya açılan İstanbul Mukavelesi’ni onaylayan birinci ülkeydi.

Sözleşmenin feshine ait 20 Mart 2021 tarihli karar, Resmi Gazete’de, “Türkiye Cumhuriyeti ismine 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar konseyi kararı ile onaylanan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Ait Avrupa Kurulu Mukavelesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü unsuru gereği karar verilmiştir.” sözleri ile yayımlanmıştı.

Karar pek çok kentte protesto edilmiş; İstanbul Mukavelesi’nin bayana karşı şiddeti ve bayan cinayetlerini önlemekte, bayanları korumakta çok kıymetli bir mutabakat olduğunu vurgulayan bayan ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti.

Ardından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle çok sayıda dava açıldı. Danıştay 10. Dairesi, kararın iptal istemiyle açılan davaları duruşmalı olarak gördü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir