Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın birinci yarısındaki gerçekleşmelerin, 2022 yılının 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle gayelerin üzerinde kapatılacağına işaret ettiğini bildirdi.

“Ya faiz kur enflasyon denklemine uygun formda finansal sıkılaştırmaya gidip bu ortada tahminen 10 milyon vatandaşımızın işsiz kalmasına yol açacaktık ya da istihdam odaklı yeni bir yola girecektik. Bir orta 26,5 milyona kadar gerileyen istihdamın ekonomik ve toplumsal maliyetlerini en yeterli biz biliyoruz.” diyen Erdoğan, bunun için tercihlerini istihdamdan, yani vatandaşların işinden, aşından, huzurundan, geleceğinden yana kullandıklarını belirtti.

Bu sayede dünya küçülürken Türkiye’nin üreterek büyüdüğünü, ihracatın 250 milyar dolar sonuna geldiğini lisana getiren Erdoğan, “Yine bu sayede dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon hududuna dayanarak tarihimizin en yüksek sayısına ulaştık. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11’lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde birinci sıraya yerleştik. Her ne kadar birileri bu siyasetin muvaffakiyetini gölgelemek için palavra üstüne palavra uyduruyorsa da milletlerarası değerlendirmeler tam karşıtını gösteriyor.” dedi.

Geçen günlerde IMF’nin dünyanın büyüme sayısını aşağı istikametli, Türkiye’nin büyüme sayısını ise üst taraflı güncellediğine işaret eden Erdoğan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Turizmde sevindirici gerçekleşmeler”

Erdoğan, ABD ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin global ekonomik krize verdikleri tutarsız reaksiyonların, sorunu çözmek yerine daha da ağırlaştıracak sonuçlar doğurduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Biz ise yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme temeline dayanan Türkiye Ekonomi Modeli’nden taviz vermeyerek, krizden olumlu ayrışma stratejimizi dikkatle uyguluyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yapısal ıslahatlar sayesinde, klasik dayatmaların dışında kalan bu programı muvaffakiyetle sürdürüyoruz. İhracattaki başarılı performansı, turizmdeki sevindirici gerçekleşmelerle tahkim ederek amaçlarımıza ilerliyoruz. Yılın birinci yarısındaki gerçekleşmeler, 2022’yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle amaçlarımızın üzerinde bir düzeyde kapatacağımıza işaret ediyor. İnşallah ilerleyen tarihlerde bu sayıları da aşacağımıza inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, global piyasalardaki gelişmeleri pahalandırmak için bir yandan kapasite büyütme bir yandan yeni pazarlar arayışında olan ihracatçıların çabalarını yakından takip ettiğini lisana getirerek, şu sözleri kullandı:

“Ordu’da fındık fiyatlarını açıkladık, Bay Kemal rahatsız oldu. Söylediği ne? ‘Ben 72 söylemiştim’, ‘Ben 72 düşünüyordum’ diyor. ya sen düşünmeye tekrar devam et. Senin sırtında küfe yok. Bak sen hala iddialardan düşünüyorsun, fikir aleminden bahsediyorsun. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal, icraattan. Senin icraatın var mı? Yok. 72 düşünüyormuş, yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. Bunların hepsi iddialarla konuşuyorlar ve bunların hepsi cek, cak bunlarla konuşuyorlar. Biz ise icraat ve 1 dolardan 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik, ona bakın. Biz orada vatandaşımızla da gittik, konutunda, bahçesinde sohbet ettik. Meskeninde bahçesinde sohbet ederken kendilerine sordum, beklentiniz nedir, düşündüğünüz nedir? Hepsi içtenlikle beklentilerini söyledi. ya vatandaşın lisanı öbür, vatandaşın gönlü diğer ve vatandaşın lisanından ve gönlünden geçeni biz ne yaptık, meydanda açıkladık. O vakit da alışılmış meydan patladı. Vatandaşla hemhal olmak diğer bir şey. Vatandaşı aldatmak diğer bir şey. Biz vatandaşımızla beraberiz. Bir arada olmaya da devam edeceğiz.”

“Mevcut kaynakları aktif ve verimli bir formda kullanmaya davet ediyorum”

Erdoğan, dış ticarette ortaya çıkan açığın en değerli sebebinin, güç ithalatının bedelinde 3 kata varan artış ile sanayi üretiminde kullanılan öbür emtia hususlarının fiyatlarındaki önemli yükseliş olduğunu vurgulayarak, “Şayet bilhassa güç fiyatlarındaki bu dengesizlik olmasaydı, Mayıs ayı prestijiyle 12 aylık cari süreçlerde 34,5 milyar dolar fazla verecektik. İnşallah hiç telaş etmeyin o günleri de göreceğiz. Bu vesileyle global güç darboğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları aktif ve verimli bir biçimde kullanmaya davet ediyorum.” dedi.

2018’de ilan ettikleri Ulusal Güç Verimliliği Aksiyon Planı ile bina ve hizmetlerin güç verimliliğini teşvik edecek yatırımları desteklediklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yapılan hesaplamalar, geçtiğimiz yıl güç verimliliği için yapılan 1,3 milyar dolar yatırımın karşılığında 372 milyon dolarlık tasarruf elde ettiğimizi gösteriyor. Bu yatırımlar birebir vakitte, yol açtığı sera gazı azaltımıyla, iklim değişikliğiyle uğraşımıza de katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık güç ithalatı yapan, bu yıl tıpkı faturanın 2 katına çıkması ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarruf ve verimlilik önlemleriyle bu sayıda yüzde 10 düşüş sağlamamızın, ülkemize 10 milyar dolarlık katkısı olacağı açıktır. Vatandaşlarımızın her birinden, dışa bağımlı olduğumuz güç kaynaklarını, kolay önlemle daha verimli kullanmak suretiyle, hem aile bütçelerine hem de ulusal bütçeye katkı sağlamalarını istiyorum.”

Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışmaları için vatandaşlara daire başı 50 bin liraya kadar uygun kurallı kredi imkanı sunduklarını hatırlatan Erdoğan, güç yalıtımı konusunda eksiği olan tüm vatandaşları bu imkandan istifade etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, global krize karşın bütçe istikrarında rastgele bir bozulmaya meydan verilmemesinin de bir öteki kıymetli ve sevindirici gelişme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Yılın birinci 6 ayında 94 milyar liraya yakın fazla veren bütçemiz, mali disiplinden asla geri adım atmadığımızın en somut ispatıdır. Üstelik bu görünüme, emekçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize ve toplumsal kesitlere verdiğimiz takviyelere yaptığımız yüksek oranlı artışlara karşın ulaştık. Taban fiyatta tarihi artışlar yaparken, tüm fiyatların bu düzeydeki kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırarak, herkese ek yarar sağladık. Çiftçimizden esnafımıza kadar, kendi hesabına çalışan tüm kesitlere de pek çok imkan sunduk. Gelir vergisini kaldırarak 3 milyon çiftçimizi desteklerken, kolay yönteme tabi 850 bin esnafımızın yararlarını da vergiden istisna tuttuk. Besinden paklık unsurlarına kadar çok sayıda eserde yaptığımız KDV indirimleriyle hem vatandaşlarımızın fiyat artışlarından etkilenme düzeyini düşürdük hem de sistemi sadeleştirdik. Yalnızca 2022 yılında, vatandaşlarımızı enflasyona karşı garanti altına alma uğraşlarımıza dayanak için vergi indirimleriyle vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır.”

“Sosyal hedefli harcamaları 146 milyar liraya yükselttik”

Erdoğan, devletin imkanlarını her bölümden vatandaşla paylaşarak, toplumsal adaleti ve gelir dağılımındaki dengeyi müdafaa hassasiyetinden taviz vermediklerinin altını çizerek, “Sosyal emelli harcamaların bütçe içindeki hissesini bu yıl yüzde 5’in üzerine çıkartarak, 146 milyar liraya yükselttik. Artık toplumsal yardımları yalnızca mutlak yoksullukla sonlu tutmayıp, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin imkanlarının adil dağıtımı aracı olarak kullanıyoruz. Bu kapsamda doğumdan mesken tamirine, eşi vefat eden bayanlardan öksüz yetimlere kadar 49 farklı nizamlı yardım programımız için ayırdığımız bütçeyi de neredeyse 2 kat artırarak, 11,5 milyar liraya çıkardık.” bilgisini verdi.

Tüm bu adımları atarken, enflasyonun insanların günlük hayatında yol açtığı sorunlarla çaba için ek önlemler de geliştirdiklerini lisana getiren Erdoğan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Dünyanın, güç ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun mühlet taşıyamayacağı açıktır. Gerçekten, yavaş yavaş fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Bu durum, ülkemizdeki enflasyonun global fiyatlarla ilgili kısmında da bir düzgünleşme başlayacağı manasına gelmektedir. Hatırlarsanız bir devir ayçiçek yağı üzerinden o denli bir fırtına kopartılmıştı ki tüm insanlık 5 litrelik bir yağ bidonunun içinde boğulacak kaygısı ortaya çıkmıştı. Artık, hem ithalat kanallarının açılması hem yerli üretimin artmasıyla bu bahis gündemimizden kalkmıştır. Stratejik tüm besin eserlerinin tedarikleri ve üretimleriyle ilgili benzeri önlemleri alarak, milletimizin bir daha bu türlü kaygılara kapılmasının önüne geçiyoruz.”

Erdoğan, bugün Türkiye’nin, tüm Avrupa’da, herkesin dışarıdan tıpkı fiyatla aldığı petrol eserlerini en uygun sayıyla vatandaşlarına sunan ülke durumunda olduğunu vurgulayarak, “Bu imkanı vatandaşlarımıza, akaryakıt eserleri üzerindeki vergi yükünü kıymetli ölçüde azaltarak sunduk. Elektrik tarifelerinde yaptığımız misal bir vergi indirimiyle de faturaları düşürdük.” sözlerini kullandı.

(Sürecek)

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş – Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir