Haber

Bu röntgen fotoğrafı TTB’yi harekete geçirdi

Gezi Davası’ndan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde bulunan Mücella Yapıcı’nın yazdığı mektupla hekim muayenelerine kelepçeli götürüldüğünü bildirmesi,  Ankara Tabip Odası (ATO) yayın organı Tabip Postası’nda küçük bir çocuğa ilişkin kelepçeli röntgen grafisinin yayınlanması üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) harekete geçti.

Gezi Davasında 18 yıl mahpus cezasına çarptırılan Mücella Yapan, tutulduğu Bakırköy Bayan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan bir mektup kaleme aldı. Cezaevi sürecinde diş tabibi dahil götürüldüğü tüm doktor muayenelerinde kelepçesinin çıkarılmadığını paylaştı. ATO bülteni Doktor Postası’nda da paylaşılan bir röntgen grafisi ile ilgili, “Resim gözaltına alınan ve yaş tespiti nedeniyle röntgen grafisi çekilen bir çocuğa aittir. Dünyadaki ve Türkiye’deki rastgele bir yasa, yönetmelik, tüzük ve yönergede bir çocuğa sıhhat hizmeti sunumu esnasında ya da öteki vakitlerde kelepçe takılabileceğine dair rastgele bir karar bulunmamaktadır. Fakat bu fotoğraf gerçek ve olay memleketimizin bir kamu hastanesinde yaşanmıştır” denildi.

TÜM VİLAYETLERE GÖNDERİLDİ

TTB; cezaevlerinden hak ihlalleri, gelen şikayetlerin ve şahısların gözaltı muayenelerinde yaşadıkları problemlere dair müracaatların son periyotta artması üzerine “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Tabip Tavır Belgesi”ni güncelledi.

Güncellenmiş tavır evrakı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi hem de vilayetlerdeki başhekimlikler ve cezaevi müdürleri ile paylaşılması için tabip odalarına iletildi.

Kelepçeli muayene zorlaması, kolluğun muayene sırasında içeride bulunma ısrarı, muayenelerin tüm kademelerinin gerçekleştirilmemesi, isimli muayene formlarında yakınmaların yer almaması, ruhsal değerlendirmenin yapılmaması ve vücut muayenesi ile sistem muayenelerinde bulguların kâfi seviyede tanımlanmaması üzere şikayetlerin alındığı hatırlatıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM VE HAYAT HAKKI HATIRLATILDI

Hak ihlallerinin dikkatli bir formda takip edildiği belirtilen yazıda “Sağlık hizmetlerine erişim ve hayat hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumların de sıhhat hizmetlerine erişim ve ömür haklarının korunması tüm hukuk devletlerinde yasal teminat altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sıhhat hizmetlerine erişim ve ömür hakkından yoksun bırakılmamalıdır. TTB olarak herkesin her şartta başta sıhhat hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan haklarını savunuyor, hak ihlalleri ve berbat muameleye karşı uğraşımızı sürdürüyoruz” denildi.

İki görüşmede de TTB’nin her türlü hak ihlalini dikkatle takip ettiğinin altı çizilmiş, “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Tabip Tutumu” dokümanı anımsatılmıştı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir