Ekonomi

Bankalar hazır değil

Avrupa Merkez Bankası tarafından yayınlanan birinci “İklim Gerilim Testi” raporuna nazaran Avrupa bankalarının yalnızca beşte ikisi kredi verirken bilgilendirme gayeli iklimle kontaklı risk kıymetlendirme testine sahip. Bir öbür sorun ise Avrupa bankalarının dörtte üçünün iklim ve etraf risklerinin, global finansal sistem üzerindeki tesirlerini gösteren raporlamaları yapmıyor. Ayrıyeten bankaların yüzde 60’ı İklim Değişikliği’nin getirdiği riskleri değerlendirebilecek bir risk gerilim değerlendirmesine sahip değil.

Avrupa Merkez Bankası tarafından kontrolü yapılan kurumlar için iklim riskleri incelendiğinde, en fazla sera gazı emisyonuna neden olan 22 kuruluştan elde edilen faiz gelirleri, finansal olmayan kuruluşlardan elde edilen gelirlerin yüzde 60’ından fazla olduğu görülüyor.

Araştırmada bankaların potansiyel müşterileri ile iklim risklerini dikkate alan bir geçiş planlaması yapması gerektiğine işaret edilerek en berbat senaryolara nazaran sel ve kuraklık risklerinin üç yıllık kısa vadede 41 banka için maliyetinin 70 milyar euro olması bekleniyor. Bununla birlikte risklerin boyutunun tam olarak dikkate alınmadığı, uygulanan modellemelerin yetersiz olduğuna dikkat çekilerek sayının daha da yüksek olabileceği varsayılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir