Ekonomi

Alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Hayat Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Metot ve Temelleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla mevzuya ait bir evvelki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan yönetmeliğe, yabani göğüslü hayvanların geniş alanlarda hür sirkülasyonuna imkan sağlayan safari park üslubunda doğal hayat parklarının kuruluş ve çalışma kurallarına ait konular da eklendi.

Bu kapsamda, evvelki yönetmelikte hayvan sayısına nazaran ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan cinsleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi karara bağlandı. Böylelikle, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.

Yönetmelikle, ruhsatlandırma kümelerine nazaran istihdam edilmesi zarurî işçiyle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat tipine nazaran, veteriner doktor, su eserleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi mecburî hale geldi.

Gelecek devirde hayvanat bahçeleri ve doğal hayat parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sıhhatini olumsuz tarafta etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi kurumlardan kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sıhhat ve afet kuralları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu karar, yeni kurulacak hayvanat bahçeleri için geçerli olacak.

Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal ömür parklarındaki hayvan çeşitleri için gerekli taban alanların Bakanlık tarafından belirlenmesi kararına de yer verildi.

Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye nazaran ruhsat almaları için 11 Haziran 2023’e kadar mühlet tanındı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir